My Baby / טרמינל 2

ירכא // מאי בייבי

בהמשך לבניית טרמינל 1 של מרכז הילידם הגדול במדינה, בניית קיר מתכת וחיפוי פאנלים מבודדים, קירות מסך משופעים וישרים בחזית.
בניית גלריה לקומה השניה בהיקף של 4,000 מ”ר, עם 400 טון פלדה. בניית מדרגות ומעקות זכוכית.
הרחבת מבנה טרמינל 1 וחיבור לטרמינל 2, עם קונסטרוקציית עכבישים וסגירת קירות מסך.