Mercaza

מרכז המזון ירכא // משפחת חמוד

אדריכל: מיקלה סימנואה
______________________
פרוייקט Mercaza באזור התעשייה בנצרת, כולל חיפוי כל המבנה בקירות מסך, קירות פלדה וזכוכית משופעים.
כולל סגירת מסעדה מפרגולה קשתית מפלדה וזכוכית.
גגן פלדה ואלומיניום לאורך כל המבנה.