עזריאלי חולון

חולון // קבוצת עזריאלי

אדרילים: סטודיו מו
מכאל אנקווה ואורי בן צור
______________________

החלפת כל מערכת הזיגוג של הסקאיילייט החיצוני.
שינוי העיצוב הפנימי של הסקאילייט ע”י מערכת פרופילים מאלומיניום משולבים בבדים מתוכים.