קניון עזריאלי רמלה

רמלה// קבוצת עזריאלי

 מעטפת הקניון באלומיניום המורכב על קירות מסך בצורת משולשים.
קירות מסך בכניסה לקניון.
קרניז היקפי לכל מעטפת הקניון.